VU Biotechnologijos institutas - Imunologijos ir ląstelės biologijos skyrius

Imunologijos ir ląstelės biologijos skyrius

Žr. informaciją anglų kalba: Department of Immunology and Cell Biology

 Aurelija

 Skyriaus vedėja
Prof. dr. (HP) Aurelija Žvirblienė

tel. +370 5 2234360
e-paštas: 

 

Skyriaus darbuotojai:

Indrė Dalgėdienė
jaunesnioji mokslo darbuotoja
852234374

Makrofagų aktyvacijos tyrimai

Dr. Eglė Jakubauskienė
mokslo darbuotoja
852234369
 
Alternatyviojo splaisingo veiksnių tyrimai

Dr. Arvydas Kanopka
vyresnysis mokslo darbuotojas
 
Genų raiškos reguliacijos, alternatyviojo splaisingo veiksnių tyrimai

Dr. Indrė Kučinskaitė-Kodzė
vyresnioji mokslo darbuotoja
852234374
 
HEV tyrimai, antikūnų kūrimas, alergenų tyrimai

Inga Pečiulienė
jaunesnioji mokslo darbuotoja
852234369
 
Hipoksijos veiksnių tyrimai

Dr. Milda Plečkaitytė
vyresnioji mokslo darbuotoja
 
Lyties takų mikrobiotos, Gardnerella vaginalis, bakterinių citolizinų tyrimai

Dr. Petras Stakėnas
mokslo darbuotojas
852234369 
 
Mycobacterium tuberculosis molekulinė epidemiologija

Dovilė Stravinskienė
jaunesnioji mokslo darbuotoja
852234374
 
Rekombinantinių antikūnų kūrimas, karboanhidrazių tyrimai

Laurynas Vilys
jaunesnysis mokslo darbuotojas
852234369

Alternatyviojo splaisingo veiksnių tyrimai

Daiva Bakonytė
Biologė tyrėja
 
tuberkuliozės molekulinė epidemiologija

   

Syriaus doktorantai:

Aistė Imbrasaitė
 
Alergenų tyrimai 
Miglė Janulaitienė
 
lyties takų mikrobiotos tyrimai 
Asta Lučiūnaitė
 
mikroglijos tyrimai   
Martynas Simanavičius
 
HEV tyrimai, antikūnų kūrimas

Milda Zilnytė
 
bakterinių citolizinų tyrimai 

 

Skyriaus studentai:

Agnė Giniotytė

Rugilė Jurevičiūtė

Karolina Juškaitė

Margarita Kondratovič

Greta Kontvainytė

Paulius Krišpinovičius

Enrika Leiputė

Vytautas Rudokas

Augustė Ruginytė

Jovita Tamulytė

 

Tyrimų kryptys

 

Imunologijos ir ląstelės biologijos skyriuje (ILBS) vystomos šios tyrimų kryptys: monokloninių ir rekombinantinių antikūnų kūrimas, rekombinantinių virusinių antigenų tyrimai, virusų diagnostika ir paplitimo tyrimai (A. Žvirblienė, I. Kučinskaitė-Kodzė), lyties takų mikrobiotos ir bakterinių citolizinų tyrimai (M. Plečkaitytė), alternatyviojo splaisingo vaidmens genų raiškos reguliacijoje tyrimai (A. Kanopka); Mycobacterium tuberculosis molekulinės epidemiologijos tyrimai (P. Stakėnas).

ILBS turi įrangą darbui su ląstelių kultūromis, imunocheminei analizei, imunofluorescencinei mikroskopijai, tėkmės citometrijai, molekulinės biologijos eksperimentams.

Monokloninių antikūnų kūrimas ir tyrimai

ILBS turi ilgametę patirtį monokloninių antikūnų kūrimo, taikymo ir tyrimų srityje. Skyriuje sukurta per 500 unikalių hibridomų, sekretuojančių monokloninius antikūnus prieš įvairius antigenus: virusų baltymus, rekombinantinius citokinus, ląstelių receptorius ir pan. Šie antikūnai naudojami moksliniams ir taikomiesiems darbams. Taikant įvairius imunocheminius metodus ir monokloninius antikūnus tiriama rekombinantinių virusinių baltymų antigeninė struktūra, nustatomi jų epitopai. Šie tyrimai svarbūs kuriant naujos kartos imunodiagnostikos priemones irrekombinantines vakcinas. Bendradarbiaujama su Vokietijos, JAV, Didžiosios Britanijos, Australijos, Suomijos mokslininkais.

Rekombinantinių antikūnų kūrimas

Klonuojant antigenams specifiškas antikūnų sekas iš hibridomų kuriami rekombinantiniai antikūnai – viengrandžiai antikūnų fragmentai (scFv, single-chain fragment variable) irantikūnai su žmogaus IgG Fc domenu (Fc-scFv). Konstruojami naujo tipo multimeriniai rekombinantiniai antikūnai – į virusus panašios dalelės, turinčios prijungtus sc-Fv arba Fc-scFv.

Virusinių infekcijų diagnostika ir paplitimo tyrimai

Žmogaus papilomos virusas (ŽPV) infekuoja žmogaus epitelio ląsteles. Ilgalaikė ŽPV onkogeninių genotipų infekcija gali sukelti gimdos kaklelio vėžį, kurio dažnis Lietuvoje didesnis nei kitose Europos šalyse. ILBS buvo sukurti molekuliniai metodai ŽPV nustatymui, atliktas plataus masto ŽPV paplitimo Lietuvoje tyrimas. Ištyrus daugiau nei 2000 klinikinių mėginių buvo identifikuoti Lietuvoje dominuojantys ŽPV genotipai, ištirtas ŽPV infekcijos dažnis sveikų moterų ir vyrų mėginiuose. Taip pat ištirti kai kurių ŽPV onkogeninių genotipų epigenetiniai pokyčiai, vykstantys vėžinėse ląstelėse.

ILBS taip pat sukurti molekuliniai ir imunologiniai metodai hepatito E viruso (HEV) nustatymui, atliekami šio viruso paplitimo tyrimai.

zvirblienes skyriuj

Bakterinių citolizinų tyrimai

Kai kurios bakterijos sintetina toksinus – nuo cholesterolio priklausomus citolizinus, kurie pažeidžia žmogaus ląsteles formuodami poras jų membranose. ILBS sukurta didelė rekombinantinių citolizinų ir jiems specifiškų antikūnų kolekcija, atliekami citolizinų struktūriniai ir funkciniai tyrimai. Tiriant citolizinų sąveiką su dirbtinėmis membranomis bendradarbiaujama su VU GMC Biochemijos instituto mokslininkais.

Vienas iš tyrinėjamų citolizinų yra Gardnerella vaginalis sekretuojamas toksinas vaginolizinas (VLY). Naudojant įvairius imunologinius ir fizikinius-cheminius metodus buvo detaliai ištirtas VLY citolitinio veikimo mechanizmas, identifikuotos VLY aktyvumą lemiančios sritys.

Tuberkuliozės molekulinė epidemiologija

Tuberkuliozės situacija Lietuvoje grėsminga: sergamumas šia liga, ypač vaistams atspariomis jos formomis, vienas didžiausių Europoje.

Dr. P. Stakėno vadovaujama mokslinė grupė atlieka tyrimus, kuriais siekiama pagerinti tuberkuliozės diagnostikos kokybę, identifikuoti mutacijas, nulemiančias M.tuberculosis atsparumą vaistams, ištirti didelio virulentiškumo M. tuberculosis padermių paplitimą, jų atsiradimo priežastis. Tyrimai atliekami bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikomis, Laboratorinės medicinos centro, Tuberkuliozės tyrimų laboratorija, įvairių Europos šalių mokslininkais.

Nuo hipoksijos priklausomo iRNR splaisingo tyrimai

Daugelio ligų, tokių kaip širdies ir kraujagyslių, onkologinės ligos, atsiradimas ir progresavimas susijęs su sumažėjusiu deguonies kiekiu ląstelėje. Deguonies trūkumas (hipoksija) aktyvina hipoksijos indukuojamus veiksnius (HIF), atsakingus už tam tikrų ląstelės išgyvenimui reikalingų genų transkripciją. Ląstelei prisitaikant prie hipoksijos sąlygų, didelę reikšmę turi alternatyvus pre-iRNR splaisingas, kurio metu nuo tos pačios pre-iRNR susidaro skirtingus baltymus koduojančios iRNR izoformos.

Dr. A. Kanopkos vadovaujama mokslinė grupė atlieka tyrimus, kuriais siekiama išaiškinti nuo hipoksijos priklausomo pre-iRNR splaisingo mechanizmą bei nustatyti veiksnius, reguliuojančius šį procesą.

 

Publikacijos:

2018 m. 

Simanavicius M, Tamosiunas PL, Petraityte-Burneikiene R, Johne R, Ulrich RG, Zvirbliene AKucinskaite-Kodze I. Generation in yeast and antigenic characterization of hepatitis E virus capsid protein virus-like particles. Appl Microbiol Biotechnol. 2018, 102(1): 185–198. 

2017 m.

Tankovic J., Timinskas A., Janulaitienė M., Zilnytė M., Baudel J.-L., Maury E., Žvirblienė A., Plečkaitytė MGardnerella vaginalis bacteremia associated with severe acute encephalopathy in a young female patient. Anaerobe. 2017, 47: 132–134.

Janulaitienė M17., Paliulytė V., Grincevičienė Š18., Zakarevičienė J., Vladisauskienė A., Marcinkutė A., Plečkaitytė M. Prevalence and distribution of Gardnerella vaginalis subgroups in women with and without bacterial vaginosis. BMC Infect. Dis. 2017, 17:394. DOI 10.1186/s12879-017-2501-y. 

Janulaitiene M, Paliulyte V, Grinceviciene S, Zakareviciene J, Vladisauskiene A, Marcinkute A, Pleckaityte M: Prevalence and distribution of Gardnerella vaginalis subgroups in women with and without bacterial vaginosis. BMC Infectious Diseases 2017, 17:9.

Bulavaite A, Lasickiene R, Tamosiunas PL, Simanavicius M, Sasnauskas K, Zvirbliene A: Synthesis of human parainfluenza virus 4 nucleocapsid-like particles in yeast and their use for detection of virus-specific antibodies in human serum. Applied Microbiology and Biotechnology 2017, 101:2991–3004.

Mickiene G, Dalgediene I, Dapkunas Z, Zvirblis G, Pesliakas H, Kaupinis A, Valius M, Mistiniene E, Pleckaityte M: Construction, Purification, and Characterization of a Homodimeric Granulocyte Colony-Stimulating Factor. Molecular Biotechnology 2017, 59:374–384.

Kanopka A: Cell survival: Interplay between hypoxia and pre-mRNA splicing. Experimental Cell Research 2017, 356:187–191.

2016 m. 

Kailasan S, Garrison J, Ilyas M, Chipman P, McKenna R, Kantola K, Soderlund-Venermo M, Kucinskaite-Kodze IZvirbliene A, Agbandje-McKenna M: Mapping Antigenic Epitopes on the Human Bocavirus Capsid. Journal of Virology 2016, 90:4670–4680.

Kucinskaite-Kodze IPleckaityte M, Bremer CM, Seiz PL, Zilnyte M, Bulavaite A, Mickiene G, Zvirblis G, Sasnauskas K, Glebe D, Zvirbliene A: New broadly reactive neutralizing antibodies against hepatitis B virus surface antigen. Virus Research 2016, 211:209–221.

Tamosiunas PL, Petraityte-Burneikiene R, Bulavaite A, Marcinkeviciute K, Simutis K, Lasickiene R, Firantiene R, Emuzyte R, Zvirbliene A, Sasnauskas K: Yeast-generated virus-like particles as antigens for detection of human bocavirus 1-4 specific antibodies in human serum. Applied Microbiology and Biotechnology 2016, 100:4935–4946.

Bulavaite A, Lasickiene R, Vaitiekaite A, Sasnauskas K, Zvirbliene A: Synthesis of human parainfluenza virus 2 nucleocapsid protein in yeast as nucleocapsid-like particles and investigation of its antigenic structure. Applied Microbiology and Biotechnology 2016, 100:4523–4534.

Butkyte S, Ciupas L, Jakubauskiene EVilys L, Mocevicius P, Kanopka A, Vilkaitis G: Splicing-dependent expression of microRNAs of mirtron origin in human digestive and excretory system cancer cells. Clinical Epigenetics 2016, 8:11.

Stucki D, Brites D, Jeljeli L, Coscolla M, Liu QY, Trauner A, Fenner L, Rutaihwa L, Borrell S, Luo T, et al: Mycobacterium tuberculosis lineage 4 comprises globally distributed and geographically restricted sublineages. Nature Genetics 2016, 48:1535–1543.

2015 m. 

Merker M, Blin C, Mona S, Duforet-Frebourg N, Lecher S, Willery E, Blum MGB, Ruch-Gerdes S, Mokrousov I, Aleksic E, et al: Evolutionary history and global spread of the Mycobacterium tuberculosis Beijing lineage. Nature Genetics 2015, 47: 242.

Simanaviciene V, Popendikyte V, Gudleviciene Z, Zvirbliene A: Different DNA methylation pattern of HPV16, HPV18 and HPV51 genomes in asymptomatic HPV infection as compared to cervical neoplasia. Virology 2015, 484:227–233.

Simanaviciene V, Gudleviciene Z, Popendikyte V, Dekaminaviciute D, Stumbryte A, Rubinaite V, Zvirbliene A: Studies on the Prevalence of Oncogenic HPV Types Among Lithuanian Women With Cervical Pathology. Journal of Medical Virology 2015, 87:461–471.

Gudleviciene Z, Stumbryte A, Jukne G, Simanaviciene VZvirbliene A: Distribution of human papillomavirus type 16 variants in Lithuanian women with cervical cancer. Medicina-Lithuania 2015, 51:328–335.

Pleckaityte M, Bremer CM, Gedvilaite A, Kucinskaite-Kodze I, Glebe D, Zvirbliene A: Construction of polyomavirus-derived pseudotype virus-like particles displaying a functionally active neutralizing antibody against hepatitis B virus surface antigen. BMC Biotechnology 2015, 15.

Gedvilaite A, Kucinskaite-Kodze I, Lasickiene R, Timinskas A, Vaitiekaite A, Ziogiene D, Zvirbliene A: Evaluation of Trichodysplasia Spinulosa-Associated Polyomavirus Capsid Protein as a New Carrier for Construction of Chimeric Virus-Like Particles Harboring Foreign Epitopes. Viruses-Basel 2015, 7:4204–4229.

Zilnyte M, Venclovas C, Zvirbliene APleckaityte M: The Cytolytic Activity of Vaginolysin Strictly Depends on Cholesterol and Is Potentiated by Human CD59. Toxins 2015, 7:110–128.

Jakubauskiene EVilys L, Makino Y, Poellinger L, Kanopka A: Increased Serine-Arginine (SR) Protein Phosphorylation Changes Pre-mRNA Splicing in Hypoxia. Journal of Biological Chemistry 2015, 290:18079–18089.

Jakubauskiene EPeciuliene IVilys L, Mocevicius P, Vilkaitis G, Kanopka A: Gastrointestinal tract tumors and cell lines possess differential splicing factor expression and tumor associated mRNA isoform formation profiles. Cancer Biomarkers 2015, 15:575–581.

 

 Projektai ir bendradarbiavimas: 

LMT finansuojami projektai:

 • Mokslininkų grupės projektas Nr. MIP-039/2015 „Naujų hepatito E viruso (HEV) diagnostikos priemonių kūrimas ir HEV paplitimo Lietuvoje tyrimai“ (2015–2018), vadovė I. Kučinskaitė-Kodzė.
 • Mokslininkų grupės projektas S-MIP-17-49 „Lyties takų bakterijos Gardnerella vaginalis pogrupių ir jiems būdingų virulentiškumo veiksnių tyrimai“ (2017–2020), vadovė M. Plečkaitytė.
 • Nacionalinės mokslo programos „Sveikas senėjimas“ projektas Nr. SEN-14/2015 „Genetinių ir epigenetinių veiksnių, prognozuojančių papilinio skydliaukės vėžio klinikinę eigą skirtingo amžiaus asmenų grupėse, tyrimas“ (2015–2018), projekto vadovė B. Žilaitienė (LSMU), BTI grupės vadovė A. Žvirblienė .
 • Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas, projektas Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0094 „Pneumolizino tyrimai imunologiniais metodais“ (2017–2019), vadovė I. Kučinskaitė-Kodzė
 • Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas, projektas Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0095 „Alternatyvusis pre-iRNR splaisingas: hipoksijos ir neurodegeneracinių ligų ryšys“ (2017-2019), vadovė E. Jakubauskienė.

Mokslinės sutartys su Lietuvos ir užsienio įmonėmis:

 • Sutartys 51-1705/TPS-600000-974 ir Nr. 51-1705/TPS-600000-966 su UAB „Imunodiagnostika“ dėl alergenų apibūdinimo ir alergenams specifiškų antikūnų kūrimo (2017–2019).
 • Sutartys su Abcam Ltd (Didžioji Britanija) ir Santa Cruz Biotechnology (JAV) dėl monokloninių antikūnų tiekimo (nuo 2002 m.).

Tarptautinis bendradarbiavimas:

 • Karolinska institutas (Švedija)
 • Oslo universitetas (Norvegija)
 • Friedrich-Loeffler institutas, Institute for Novel and Emerging Infectious Diseases (Vokietija)
 • Gyseno universitetas (Vokietija)
 • ArcDia (Suomija)

 

Mokslo populiarinimo ir edukacinė veikla:

 Skyriaus darbuotojai vykdo aktyvią švietėjišką ir mokslo populiarinimo veiklą, skaito pranešimus aktualiomis imunologijos temomis, kiekvieną pavasarį dalyvauja Tarptautinės imunologijos dienos renginiuose. Plačiau: http://www.santaroszinios.lt/blog/bakterijos-kurias-turetume-gerbti-ir-tausoti-suzinokite-kodel/https://www.15min.lt/mokslasit/straipsnis/laboratorija/isskirtinis-medicininis-atvejis-lietuvoje-lyties-taku-bakterija-pazeide-smegenis-650-876494.

Nuo 2015 m. ILBS bendradarbiauja su Vilnius Gabijos gimnazija, kurios moksleiviai atlieka skyriuje praktikos darbus: http://oaji.net/articles/2016/1984-1461087918.pdf 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos