Imunologijos ir ląstelės biologijos skyrius

Žr. informaciją anglų kalba: Department of Immunology and Cell Biology

Skyriaus vedėja
Prof. dr. (HP) Aurelija Žvirblienė

tel. +370 5 2234360 
e-paštas:

Aurelija