BVTS - Podoktorantūros stažuotės

 Biotermodinamikos ir vaistu tyrimo skyriuje nuo 2009 m. spalio 1 d. iki 2011 m. rugsejo 30 d. dirbo du mokslininkai-stažuotojai: Vytautas Petrauskas ir Vilma Petrikaitė.

 

 VP1

Vytautas Petrauskas
Vienas iš naujausių vaistinių medžiagų kūrimo metodų, kuris naudojamas ir Biotermodinamikos ir vaistų tyrimų skyriuje, yra kandidatinių junginių kūrimas naudojant kompiuterinį modeliavimą. Naudojant šį metodą kompiuterinė programa analizuoja aktyvius baltymo centrus, o santykinai mažos molekulinės masės ligando molekulę prijungia remdamasi entalpijos ir entropijos adityvumo principu bei cheminių junginių kūrimo taisyklėmis. Vienas iš pagrindinių šios stažuotės tikslų yra metodo tobulinimas, kuris leistų tiksliau įvertinti molekulių jungimosi energijas. Tikslui pasiekti reikia apjungti įvairias žinias tiek iš eksperimentinės biofizikinės termodinamikos, bioorganinės chemijos, farmakologijos, tiek ir iš molekulinių reakcijų teorinio kompiuterinio modeliavimo bei programavimo. Plačiau...

 VPt

 Vilma Petrikaitė
Biotermodinamikos ir vaistų tyrimų skyriuje kuriamos naujos cheminės medžiagos, kurios slopina vėžiniuose procesuose dalyvaujantį šiluminio šoko baltymą Hsp90. Tyrimų tikslas – įvertinti šioje laboratorijoje susintetintų aktyviausių cheminių junginių (Hsp90 slopiklių) priešvėžinį aktyvumą, ištirti jų toksiškumą ir nustatyti, kaip šios medžiagos elgiasi gyvame organizme: kaip jos pasiskirsto po įvairius audinius ir organus, kaip yra įsisavinamos ir panašiai (vertinamos junginių farmakokinetinės savybės). Šie parametrai tiriami panaudojant kompiuterines programas bei atliekant tyrimus su pelėmis. Apibendrinus gautus toksiškumo ir priešvėžinio aktyvumo tyrimų rezultatus, bus nustatomas junginių struktūros ir jų toksinio poveikio bei priešvėžinio efektyvumo in vivo ryšys. Remiantis nustatytais dėsningumais bus pateikti pasiūlymai dėl racionalesnės Hsp90 slopiklių sintezės, siekiant sukurti mažiau toksiškus junginius, turinčius didesnį potencialą tapti priešvėžiniais vaistais.

 Podoktorantūros stažuotės finansuojamos pagal Europos Sajungos strukturiniu fondu Žmogiškuju ištekliu pletros veiksmu programos, Mokslininku ir kitu tyreju mobilumo ir studentu moksliniu darbu skatinimo priemones (VP1-3.1-ŠMM-01) igyvendinama projekta "Podoktoranturos (post doc) stažuociu igyvendinimas Lietuvoje“. Daugiau informacijos apie podoktoranturos stažuotes: https://www.postdoc.lt/