Mokslinė produkcija

Pagrindinę VU Biotechnologijos instituto mokslinės produkcijos dalį sudaro straipsniai  leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo  indeksą duomenų bazėje "Thomson Reuters Web of Knowledge".

ISI straipsniai

Kiti straipsniai

Patentai, patentinės paraiškos