Finansavimo šaltiniai

Instituto finansavimo šaltiniai 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.