NKP

Bendroji nacionalinė kompleksinė programa (.PDF)

Rekomendacijos nacionalinės kompleksinės programos projekto rengėjams (.DOC)