Laikinoji taryba

prof. dr. V. Šikšnys

pirmininkas

 

prof. S. Klimašauskas

tarybos pirmininko pavaduotojas

 

prof. K. Sasnauskas


dr. S. Gražulis

 

dr. D. Matulis

 


dr. Č. Venclovas

 

dr. A. Žvirblienė

 

dr. G. Žvirblis

 

prof.  V. Butkus

 

dr. S. Grigiškis

 

dr. G. Valinčius