Darbuotojų sąrašas

Vilniaus universiteto Biotechnologijos instituto mokslininkai ir kiti tyrėjai
 
Pavardė, vardas Pareigos Darbo telef. Kab. El.paštas
Administracija
prof., habil. Dr. Sasnauskas Kęstutis instituto direktorius 2234361 C523

dr. Abraitis Rokas vyriausiasis specialistas 2234362 C524

Noreikienė Danutė administratorė 2234366 C525

Žiūkaitė Janina vyriausioji specialistė 2234365;                   9463 C526

Gališanskytė Vilma sekretorė 2234365;                       9461 C526

Sekvenavimo centras
Rudokienė Eglutė chemikė tyrėja 2234370 V417

Baltymų-nukleorūgščių sąveikos tyrimų skyrius
prof. dr. Šikšnys Virginijus skyriaus vedėjas, vyriausiasis mokslo darbuotojas 2234354 V329                            
dr. Gražulis Saulius vyriausiasis mokslo darbuotojas 2234353 V323

dr. Sasnauskas Giedrius vyriausiasis mokslo darbuotojas 2234443 V331

dr. Zaremba Mindaugas vyriausiasis mokslo darbuotojas 2234357 V335

dr. Manakova Elena vyresnioji mokslo darbuotoja 2234353 V323

dr. Tamulaitienė Giedrė vyresnioji mokslo darbuotoja 2234357 V335

dr. Tamulaitis Gintautas vyresnysis mokslo darbuotojas 9428 V341

dr. Gasiūnas Giedrius vyresnysis mokslo darbuotojas 2234443 V331

dr. Šilanskas Arūnas mokslo darbuotojas 9426 V337

dr. Šinkūnas Tomas mokslo darbuotojas 9428 V341

dr. Karvelis Tautvydas mokslo darbuotojas 9428 V341
Kostiuk Georgij jaunesnysis mokslo darbuotojas 9426 V337

Toliušis Paulius doktorantas 9448 V343
Songailienė Inga doktorantė 9448 V343
Stankė Evelina doktorantė 9448 V343
Merkys Andrius doktorantas 9423 V325
Kazlauskienė Miglė doktorantė 9427 V339
Vaitkus Antanas doktorantas 9423 V325  
Drabavičius Gediminas doktorantas 9424 V327
Grybauskas Algirdas doktorantas    
DNR modifikacijos tyrimų skyrius
prof., habil. dr. Klimašauskas Saulius skyriaus vedėjas, vyriausiasis mokslo darbuotojas 2234350 V303

dr. Vilkaitis Giedrius vyriausiasis mokslo darbuotojas 2234372 V305

dr. Kriukienė Edita vyresnioji mokslo darbuotoja 2234351 V315

dr. Masevičius Viktoras vyresnysis mokslo darbuotojas 9417 C301
dr. Rakauskaitė Rasa vyresnioji mokslo darbuotoja 9421 V317
dr. Gordevičius Juozas mokslo darbuotojas   C211
dr. Tomkuvienė Miglė mokslo darbuotoja 9419 V313

dr. Stankevičius Vaidotas jaunesnysis mokslo darbuotojas    

Osipenko Aleksandr jaunesnysis mokslo darbuotojas 2234373 V307
Staševskij Zdislav jaunesnysis mokslo darbuotojas 2234352 C217;         C001

Urbanavičiūtė Giedrė jaunesnioji mokslo darbuotoja 9421 V317

Rukšėnaitė Audronė chemikė tyrėja 2234373 V307
Butkytė Stasė doktorantė 9418 V311
Ličytė Janina doktorantė 9419 V313
Mickutė Milda doktorantė 9418 V311
Gibas Povilas doktorantas   C211
Rudytė Milda doktorantė 2234352 C217

Eukariotų genų inžinerijos skyrius
dr. Petraitytė-Burneikienė Rasa skyriaus vedėja, vyresnioji mokslo darbuotoja 2234359;                   9430 C451

 

prof., habil. dr. Sasnauskas Kęstutis vyriausiasis mokslo darbuotojas 2234358 V447

     

dr. Gedvilaitė Alma vyriausioji mokslo darbuotoja 2234359 C467

 

dr. Ražanskienė Aušra vyresnioji mokslo darbuotoja 9440 V421

 

dr. Žvirblis Gintautas vyresnysis mokslo darbuotojas 2234358 C461

dr. Slibinskas Rimantas vyresnysis mokslo darbuotojas 9432 C455

 

dr. Čiplys Evaldas mokslo darbuotojas 9432 C455

 

dr. Ražanskas Raimundas mokslo darbuotojas 9439 V419

 

dr. Kazanavičiūtė Vaiva mokslo darbuotoja 9439 V419

 

dr. Abraitienė Asta jaunesnioji mokslo darbuotoja 2234370 V417

 

dr. Bulavaitė Aistė jaunesnioji mokslo darbuotoja 9431 C453

 

dr. Zaveckas Mindaugas jaunesnysis mokslo darbuotojas 9431 C453

 

dr. Žiogienė Danguolė mokslo darbuotoja 9434 C463
dr. Tamošiūnas Paulius Lukas jaunesnysis mokslo darbuotojas 2234359 C451
Lazutka Justas jaunesnysis mokslo darbuotojas 2234359 C451
Rudokienė Eglutė chemikė tyrėja 2234370 V417

 

Valavičiūtė Monika biologė tyrėja 9434 C463
Norkienė Milda doktorantė 9434 C463

Mickienė Gitana doktorantė 9433 C457
Vorobjovienė Rita doktorantė 9440 V421

 

Bakūnaitė Edita doktorantė 9429 C449
Starkevič Urtė doktorantė 9439 V419
Zinkevičiūtė Rūta doktorantė 9429 C449
Dapkūnas Žilvinas doktorantas 9435 C465
Širkė Indrė doktorantė 9433 C457
Nainys Juozas doktorantas 9400 C219
Paškevičius Šarūnas doktorantas 9433 C457
Macijauskaitė Neringa doktorantė 9429 C449
Žitkus Eimantas doktorantas 9432 C455
Špakova Aliona doktorantė 9431 C453

Mikroskysčių technologijų sektorius
dr. Mažutis Linas vyresnysis mokslo darbuotojas 2234356 C225
Rutkauskaitė Justina doktorantė 9401 C221
Kiseliovas Vaidotas doktorantas 9400 C219
Milkus Valdemaras doktorantas 9402 C223
Žilionis Rapolas doktorantas 9400 C219
Leonavičius Karolis jaunesnysis mokslo darbuotojas      
Kučiauskas Dalius biologas tyrėjas 9401 C221  
Simutis Karolis biologas tyrėjas      
Biotermodinamikos ir vaistų tyrimo skyrius
dr. Matulis Daumantas skyriaus vedėjas, vyriausiasis mokslo darbuotojas 2234364 C309

 

dr. Zubrienė Asta vyresnioji mokslo darbuotoja 9412 C319

 

dr. Petrauskas Vytautas vyresnysis mokslo darbuotojas 9408 C307

 

dr. Smirnovas Vytautas vyresnysis mokslo darbuotojas 9406 C303
dr. Baranauskienė Lina mokslo darbuotoja 9412 C319

 

dr. Dudutienė Virginija mokslo darbuotoja 9413 C321

 

dr. Čapkauskaitė Edita mokslo darbuotoja 9413 C321
dr. Petrikaitė Vilma vyresnioji mokslo darbuotoja 9416 C331

 

dr. Juozapaitienė Vaida jaunesnioji mokslo darbuotoja 9409 C311

 

dr. Kazlauskas Egidijus mokslo darbuotojas 9412 C319

 

dr. Grincevičienė Švitrigailė jaunesnioji mokslo darbuotoja 9410 C315
Jachno Jelena jaunesnioji mokslo darbuotoja 9409 C311

 

Michailovienė Vilma jaunesnioji mokslo darbuotoja 9411 C317

 

Zakšauskas Audrius jaunesnysis mokslo darbuotojas 9413 C321
Lingė Darius informacinių sistemų inžinierius 9411 C317

 

Mališauskas Ričardas doktorantas 9407 C305
Smirnov Alexey doktorantas 9424 V327
Linkuvienė Vaida doktorantė 9408 C307

 

Kazokaitė Justina doktorantė 9416 C331

 

Janonienė Agnė doktorantė 9416 C331
Šneideris Tomas doktorantas 9407 C305

 

Smirnovienė Joana doktorantė      
Taikomosios biokatalizės sektorius
dr. Matijošytė Inga mokslo darbuotoja 2234371 C325

 

Šiekštelė Rimantas jaunesnysis mokslo darbuotojas 9415 C329

 

Veteikytė Aušra biologė tyrėja 9414 C323
Sirvydaitė Aurelija biologė tyrėja 9415 C329
Matikevičienė Veslava doktorantė 2234371 C325
Šulcienė Milda doktorantė 9414 C323
Imunologijos ir ląstelės biologijos skyrius
dr. Žvirblienė Aurelija skyriaus vedėja, vyriausioji mokslo darbuotoja 2234360 V231

 

dr. Plečkaitytė Milda vyresnioji mokslo darbuotoja 9436 C465

dr. Kanopka Arvydas vyresnysis mokslo darbuotojas 2234369 V411

 

dr. Kučinskaitė-Kodzė Indrė vyresnioji mokslo darbuotoja 9403 V225

 

dr. Matulienė Jurgita vyresnioji mokslo darbuotoja 9409 C311

 

dr. Stakėnas Petras mokslo darbuotojas 2234369 V411

 

Lasickienė Rita jaunesnioji mokslo darbuotoja 9404 V227

 

dr. Jakubauskienė Eglė jaunesnioji mokslo darbuotoja 9437 V413
Pečiulienė Inga jaunesnioji mokslo darbuotoja 9437 V413

 

Vaitiekaitė Aušra jaunesnioji mokslo darbuotoja 9403 V225
dr. Simanavičienė Vaida mokslo darbuotoja 9404 V227

 

Simanavičius Martynas doktorantas 9403 V225
Bakonytė Daiva biologė tyrėja 2234369 V411

 

Dalgėdienė Indrė jaunesnioji mokslo darbuotoja 9405 V229

 

Stravinskienė Dovilė doktorantė 9404 V227
Vilys Laurynas doktorantas 9437 V413

 

Janulaitienė Miglė doktorantė 9436 C469
Zilnytė Milda doktorantė 9405 V229
Rubinaitė Vilija doktorantė    
Bioinformatikos skyrius
dr. Venclovas Česlovas skyriaus vedėjas, vyriausiasis mokslo darbuotojas 2234368 C535

 

dr. Margelevičius Mindaugas vyresnysis mokslo darbuotojas 9442 C528

 

dr. Kairys Visvaldas vyresnysis mokslo darbuotojas 9441 C527
dr. Timinskas Albertas mokslo darbuotojas 9445 C532

 

dr. Kazlauskas Darius mokslo darbuotojas 9444 C531

 

dr. Dapkūnas Justas mokslo darbuotojas 9446 C533
Dičiūnas Rytis inžinierius tyrėjas 9443 C529

 

dr. Olechnovič Kliment jaunesnysis mokslo darbuotojas 9447 C534

 

Timinskas Kęstutis inžinierius tyrėjas 9447 C534
Bendrųjų reikalų skyrius
Žiūkaitė Janina vyriausioji specialistė 2234365;                   9463 C526

 

Jachno Jelena vyriausioji specialistė 9409 C311

 

Sukackas Martynas vyresnysis specialistas    C469

 

Krutkis Algimantas inžinierius tyrėjas